2009

rôzne akcie:


Zima na Choči


Z ateliéru


Varšava 2009


Varšava 2009


Varšava 2009


Banská Bystrica - vernisáž


Banská Bystrica - vernisáž